První společné ráno

Probuzení do druhého dne bylo vskutku překrásné. Po snídani jsme se v oddílech rozprchli, někdo tvořil vlastní vlajku, jiní zase hráli hry. Pro dnešní oběd si pro nás kuchařky připravily květákovou polévku a čevapčiči s bramborem. Jelikož naše vedení objednalo moc krásné počasí, tak jsme se byli po poledním klidu koupat.
 

První boje

Odpoledne nás čekal již první boj, který ale nebyl jednoduchý. Přišel za námi i nejlepší přítel Hampinga – Cecil, aby nám prozradil, o jaký boj půjde. Museli jsme získat zpátky Hampingův kouzelný hábit. Tento hábit se nalézal na území hrůzostrašných skřetů. Skřeti měli na začátku svého území kouzelné štíty, přes které bychom se bez pomoci nejmenších oddílů nedostali. Naše nejmenší děti i přes velký strach ze skřetů bojovaly taaak statečně. Během tohoto boje jim fandil celý tábor a to jim nakonec dodalo odvahy a kouzelné štíty hrůzostrašných skřetů zničily. Po zničení štítů skřetů se mohly oddíly 5,6,7,8 dostat dále. Skřeti sice nezmizeli, ale již nebyli tolik silní, aby nám zabránili v získání mapy, kde byl ukrytý kouzelný plášť. Oddílům netrvalo dlouho a našly všechny kousky mapy a donesly je nejstaršímu oddílu. 910 (oddíly 9 a 10) se pak vydali podle mapy nalézt Hampingův plášť. S velkým hurááá po chvíli přibíhá 910 a nese tento plášť.
 

Děti dětem

Večer si 910 připravila ze své vlastní iniciativy pro své mladší spolutáborníky stanoviště, přes které museli projít. Vyměnili si tak na chvíli role s oddílovými vedoucími a své nové role se chopili vskutku výborně. Děti byly opravdu nadšené, jak je tento program s nejstarším oddílem bavil. A musím říct, že nám rostou skvělí praktikanti z 910, vše bylo krásně zorganizované a to bez pomoci dospělých!!!!
 

Předání pláště

Večer za námi opět přišel Hamping a nyní už měl na sobě kouzelný hábit. Teď již s námi může jít do boje proti Zlomocným. Bez tohoto hábitu byl zranitelný. První co musíme zjistit, je celá legenda o růži. A zjistili jsme, že nedaleko našeho tábora se nachází lstivý a ne moc hodný knihovník. Ale jedna z posledních informací je, že by se u něj mohla nalézat KRONIKA RODU Hampingů. Tak snad přijdeme na způsob, jak tuto kroniku od něj získat. Získáním této kroniky bychom mohli zjistit spousty nových informací. Tak nám držte palce, ať se nám to povede!!! A sledujte dále náš příběh.